Tedarikçi ve İş Ortakları İncelemesi ( Soft Due Diligence )

3. parti tedarikçi ve iş ortakları hakkında yapılan doğrulama ve araştırma hizmetleri ile şirketinizi olası risklerden koruyun.

Soft Due Diligence Nedir?

Dijital kaynaklar ve Açık Kaynak İstihbarat Araçları ile yapılan Tedarikçi & İş Ortakları İnceleme ve Doğrulama Danışmanlığı Hizmetidir. Yerel ve uluslararası regülasyonlar ile AML(Anti-Money Laundering: Kara Para Aklamayı Önleme) ve Yolsuzlukla Mücadele gibi uyumluluk kurallarının ihlal edilmemesi adına tedarikçilerin ve iş ortaklarının öncesinde/sonrasında kontrollerinin yapılmasını sağlar. Böylece, kurumunuzda 3. partiler üzerinden yaşanabilecek suistimal ve itibar riskleri daha etkin bir şekilde yönetebilir.

Alanında uzman analist ve danışmanlarımız tarafından yapılan araştırma; çalışılan gerçek ya da tüzel kişiler için belge doğrulamaları, Türkiye ya da Global Ticaret Sicil kayıtlarının incelenmesi, OSINT (Open-Source Intelligence: Açık Kaynak İstihbaratı) ve AML araştırmalarını kapsar.

SDD raporlarında araştırılması talep edilen gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye’de ya da dünyadaki ticari sicillerdeki ortaklık yapısı, açıklanmış finansal bilgileri, ortaklarının ya da üst yönetiminin dünyada herhangi bir yasaklılık listesinde (Sanction list) yer alıp almadığı bilgileri ve açık kaynak taramalarından (Clear Web, Deep Web, Sosyal Medya) toplanan veri analizleri raporlanır.

Soft Due Diligence Hizmetinin Kapsamı

• Türkiye Ticaret Sicil verileri üzerinden şirketlerin ortaklık yapısının, lokasyonlarının, ortaklığı olan diğer şirketlerin ve yöneticilerinin tespiti,

• Global Ticaret Sicil araştırmaları, Türkiye’nin yanı sıra dünyadaki ticaret sicil veritabanlarında gerçek ya da tüzel kişilerin yurtdışı bağlantıları, sahiplik tespiti ve ortaklık ilişki analizi,

• OSINT (Open-Source Intelligence) yöntemleriyle şirketlerin ve tespit edilen yetkililerinin sosyal medya platformlarındaki hesaplarında ve açık kaynaklarda; tespit edilen bilgilerin, hakkında çıkan haberlerin, makalelerin ve blog yazılarının analizi,

• OFAC (Office of Foreign Assets. Control: Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) ve OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project: Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) listelerinde şirketin ya da yetkililerinin kontrolleri,

• 1500’ü aşkın Anti Money Laundering (Kara Para Aklama), Kriminal, ve Itibar Listelerindeki kontrolleri yapılır.

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi vermek için size ulaşalım!