Acil Durum ve Kriz Yönetimi

Doğal afetler, yangın, savaş, terör, halk ayaklanmaları, geniş çaplı salgınlar, siber ataklar ve benzeri gibi durumlarda verilen hizmetlerin aksamadan devam edebilmesi ve meydana gelen acil durumların yönetilebilmesi için tüm süreçlerin ve alt yapıların bu durumlara karşı hazır olması beklenir.

Bu direnci sağlayan süreçlerin oluşturulması, uygulanması ve tüm çalışanlarda farkındalığın yaratılması için deneyimli ve profesyonel uzmanlarımızla danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyoruz.

v2_acil_durum_yonetimi_hero_banner

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Hizmetimiz 4 kategoriden oluşmaktadır.

Acil Durum Değerlendirme Hizmeti

Kurumunuzun kritik iş akış süreçleri, acil durum altyapıları, geçmişte yapılan acil durum tabanlı çalışma ve malzeme alımları incelenir. Acil durum ve afetler anındaki iletişimin nasıl sağlandığı ile ilgili yapılanma kontrol edilir.

Ayrıca, kurum operasyon ve varlıklarını, çalışanları ve iş devamlılığını olumsuz etkileyecek acil durum riskleri de tespit edilir.

Doküman bazında da acil durum ve iş devamlılığı planları incelenip elde edilen bulgular işletme üst yönetimine bir rapor olarak sunulur. Risk Analizleri çalışmalarının akabinde, belirli bir zaman çerçevesi dahilinde düzeltici faaliyet planı çıkartılır.

Kapasite Artırım (Eğitim) Hizmetleri

Kurum içinde gerçekleştirilmiş olan hali hazırdaki eğitim programlarına ek olarak; yöneticiler, acil durum müdahale personelleri ve standart çalışanlara yönelik eğitim kapasitesinin artırılmasını sağlıyoruz.

 • Üst Yönetim Seminerleri
 • Olay Yeri Yöneticisi Eğitimi
 • Temel Yangın Eğitimi
 • Ofislerde Kurtarma Eğitimi
 • Tahliye Yönetimi Eğitimi
 • Afetlere Hazırlık Semineri

Danışmanlık Hizmetleri

Afet ve acil durumlar için planların ve prosedürlerin hazırlanması için ilgili ekiplerle workshoplar düzenliyoruz.

 • Acil Durum politika, hedef ve prosedürlerin belirlenmesi
 •  Acil Durum Yönetim Sistemi oluşturulması
 • Acil Durum İletişim Hiyerarşisi oluşturulması

Tatbikat Hizmetleri

Kurumunuzun farklı tipte acil durumlar karşısındaki kapasite ve yetkinliklerini ölçmek için, şirketinizi ziyaret edip risk analizi sonuçları doğrultusunda size özel hazırlanan senaryolar ile tatbikat planları oluşturuyoruz.

 • Masa Başı Tatbikatı
 • Fiziksel Katılımlı Tatbikat
 • İletişim Zincir Testi Tatbikatı

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi vermek için size ulaşalım!